Funkcja liniowa f określona wzorem f(x)=2x+b ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja g(x)=−3x+4. Stąd wynika, że A.b=−8/3 B.b=4/3 C.b=4 D.b=−3/2

Funkcja liniowa f określona wzorem f(x)=2x+b ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja g(x)=−3x+4. Stąd wynika, że A.b=−8/3 B.b=4/3 C.b=4 D.b=−3/2

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz