Funkcja liniowa f określona wzorem f(x)=2x+b osiąga wartości dodatnie tylko wtedy, gdy x>−2. Punkt przecięcia wykresu funkcji f z osią OY to:

Funkcja liniowa ff określona wzorem f(x)=2x+bf(x)=2x+b osiąga wartości dodatnie tylko wtedy, gdy x>−2x>−2. Punkt przecięcia wykresu funkcji ff z osią OYOY to:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz