...

Funkcja liniowa f(x)=ax+b jest malejąca i ma ujemne miejsce zerowe. Dla takiej funkcji prawdziwa jest nierówność:

 Funkcja liniowa f(x)=ax+bf(x)=ax+b jest malejąca i ma ujemne miejsce zerowe. Dla takiej funkcji prawdziwa jest nierówność:

Zobacz!

Dodaj komentarz