Funkcja liniowa określona jest wzorem f(x)=−√2x+4. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba A.−2√2 B.√2/2 C.−√2/2 D.2√2

Funkcja liniowa określona jest wzorem f(x)=−√2x+4. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba A.−2√2 B.√2/2 C.−√2/2 D.2√2

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz