Jeden kąt trójkąta ma miarę 54∘. Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest 6 razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równe A.21∘ i 105∘ B.11∘ i 66∘ C.18∘ i 108∘ D.16∘ i 96∘

Jeden kąt trójkąta ma miarę 54∘. Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest 6 razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równeA.21∘ i 105∘ B.11∘ i 66∘ C.18∘ i 108∘ D.16∘ i 96∘

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz