Jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej f(x)=ax+b, gdzie a>0 i b<0. Wskaż ten wykres.

Jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej f(x)=ax+b, gdzie a>0 i b<0. Wskaż ten wykres.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz