...

Jeśli funkcja kwadratowa f(x)=x2+2x+3a nie ma ani jednego miejsca zerowego, to liczba a spełnia warunek A.a<−1 B.−1≤a<0 C.0≤a<13 D.a>13

Jeśli funkcja kwadratowa f(x)=x2+2x+3a nie ma ani jednego miejsca zerowego, to liczba a spełnia warunekA.a<−1 B.−1≤a<0 C.0≤a<13 D.a>13

Zobacz!

Dodaj komentarz