...

Jeśli prosta o równaniu x+12y+a=0 przechodzi przez punkt P=(−1,−2), to a jest równe:

Jeśli prosta o równaniu x+12y+a=0x+12y+a=0 przechodzi przez punkt P=(−1,−2)P=(−1,−2), to aa jest równe:

Zobacz!

Dodaj komentarz