...

Jeżeli A jest zdarzeniem losowym, a A′ – zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz zachodzi równość P(A)=2P(A′) , to A.P(A)=2/3 B.P(A)=1/2 C.P(A)=1/3 D.P(A)=1/6

Jeżeli A jest zdarzeniem losowym, a A′ – zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz zachodzi równość P(A)=2P(A′) , to A.P(A)=2/3 B.P(A)=1/2 C.P(A)=1/3 D.P(A)=1/6

Zobacz!

Dodaj komentarz