Jeżeli A jest zdarzeniem losowym takim, że P(A)=6⋅P(A′) , oraz A′ jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A, to prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe: A) 56B) 16C) 17

Jeżeli AA jest zdarzeniem losowym takim, że P(A)=6⋅P(A′)P(A)=6⋅P(A′) , oraz A′A′ jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia AA, to prawdopodobieństwo zdarzenia AA jest równe:A) 5656B) 1616C) 1717

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz