Kąt α∈(0∘,180∘) oraz wiadomo, że sinα⋅cosα=−38. Wartość wyrażenia (cosα−sinα)2+2 jest równa

Kąt α∈(0∘,180∘) oraz wiadomo, że sinα⋅cosα=−38. Wartość wyrażenia (cosα−sinα)2+2 jest równa A.154 B.94 C.278 D.218
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz