...

Kwadrat liczby 8−37–√ jest równy: A) 127+487–√B) 127−487–√C) 1−487–√D) 1+487

Kwadrat liczby 8−37–√8−37 jest równy:A) 127+487–√127+487B) 127−487–√127−487C) 1−487–√1−487D) 1+487

Zobacz!

Dodaj komentarz