Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa A.1000⋅(1+81100⋅4100) B.1000⋅(1−19100⋅4100) C.1000⋅(1−81100⋅4100) D.1000⋅(1+19100⋅4100)

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa A.1000⋅(1+81100⋅4100) B.1000⋅(1−19100⋅4100) C.1000⋅(1−81100⋅4100) D.1000⋅(1+19100⋅4100)

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz