Liczba b jest przybliżeniem liczby a= 25 4 . Błąd względny tego przybliżenia jest równy 4%. Wskaż błąd bezwzględny tego przybliżenia.

Liczba b jest przybliżeniem liczby a=254. Błąd względny tego przybliżenia jest równy 4%. Wskaż błąd bezwzględny tego przybliżenia.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz