Liczba niewymiernych rozwiązań równania x2(x+5)(2x−3)(x2−7)=0 jest równa: A) 0B) 1C) 5

Liczba niewymiernych rozwiązań równania x2(x+5)(2x−3)(x2−7)=0 jest równa: A) 0B) 1C) 5
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz