Liczba przeciwna do liczby (−2)3⋅(12)−5(8–√)6 jest równa:

Liczba przeciwna do liczby (−2)3⋅(12)−5(8–√)6(−2)3⋅(12)−5(8)6 jest równa:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz