Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest A.czworokąt B.pięciokąt C.sześciokąt D.dziesięciokąt

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest A.czworokąt B.pięciokąt C.sześciokąt D.dziesięciokąt
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz