Liczby a i b są dodatnie, b≠1 i logba=4. Wyrażenie logbab2−−−√3 przyjmuje wartość: A) 89B) 2C) 143D) 12

Liczby a i b są dodatnie, b≠1 i logba=4. Wyrażenie logbab2−−−√3 przyjmuje wartość:

A) 89B) 2C) 143D) 12

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz