Liczby: x−2, 6, 12, w podanej kolejności, są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa A.0 B.2 C.3 D.5

Liczby: x−2, 6, 12, w podanej kolejności, są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa A.0 B.2 C.3 D.5

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz