Matura czerwiec 2011 zadanie 22 Jeżeli A jest zdarzeniem losowym takim, że P(A)=6⋅P(A′) , oraz A′ jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A, to prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe:

Jeżeli A jest zdarzeniem losowym takim, że P(A)=6⋅P(A′) , oraz A′ jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A, to prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz