Matura czerwiec 2011 zadanie 24 Funkcja f jest określona wzorem f(x)=2x−b/x−9 dla x≠9, a f(14)=5. Oblicz współczynnik b.

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=2x−b/x−9 dla x≠9, a f(14)=5. Oblicz współczynnik b.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz