Matura czerwiec 2012 zadanie 5 Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono fragment wykresu funkcji y=x2+2x−3. Wskaż ten rysunek.

Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono fragment wykresu funkcji y=x2+2x−3. Wskaż ten rysunek.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz