Matura czerwiec 2013 zadanie 31 Nieskończony ciąg geometryczny (an) jest określony wzorem an=7⋅3n+1, dla n≥1. Oblicz iloraz q tego ciągu

Nieskończony ciąg geometryczny (an) jest określony wzorem an=7⋅3n+1, dla n≥1. Oblicz iloraz q tego ciągu

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz