Matura Czerwiec 2014 zadanie 19 Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3,4,…,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe:

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3,4,…,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz