...

Matura Czerwiec 2014 zadanie 34 Podstawą trójkąta równoramiennego ABC jest bok AB, gdzie A=(2,1) i B=(5,2). Ramię tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu 2x−y−3=0. Oblicz współrzędne wierzchołka C.

Podstawą trójkąta równoramiennego ABC jest bok AB, gdzie A=(2,1) i B=(5,2). Ramię tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu 2x−y−3=0. Oblicz współrzędne wierzchołka C.

Zobacz!

Dodaj komentarz