...

Matura Czerwiec 2014 zadanie 10 Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu y=(x+2)(x−4) jest równa

Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu y=(x+2)(x−4) jest równa

Zobacz!

Dodaj komentarz