...

Matura Czerwiec 2014 zadanie 11 W ciągu geometrycznym (an), określonym dla n≥1, wyraz a1=5, natomiast iloraz q=−2. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa:

W ciągu geometrycznym (an), określonym dla n≥1, wyraz a1=5, natomiast iloraz q=−2. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa:

Zobacz!

Dodaj komentarz