...

Matura Czerwiec 2014 zadanie 14 W trapezie KLMN, w którym KL||MN, kąt LKN jest prosty (zobacz rysunek) oraz dane są: |MN|=3, |KN|=43–√, |∢KLM|=60°. Pole tego trapezu jest równe:

W trapezie KLMN, w którym KL||MN, kąt LKN jest prosty (zobacz rysunek) oraz dane są: |MN|=3, |KN|=43–√, |∢KLM|=60°. Pole tego trapezu jest równe:

Zobacz!

Dodaj komentarz