...

Matura Czerwiec 2014 zadanie 21 Na planie miasta, narysowanym w skali 1:20000, park jest prostokątem o bokach 2cm i 5cm. Stąd wynika, że ten park ma powierzchnię

Na planie miasta, narysowanym w skali 1:20000, park jest prostokątem o bokach 2cm i 5cm. Stąd wynika, że ten park ma powierzchnię

Zobacz!

Dodaj komentarz