...

Matura Czerwiec 2014 zadanie 24 Objętość walca o promieniu podstawy 4 jest równa 96π. Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe:

Objętość walca o promieniu podstawy 4 jest równa 96π. Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe:

Zobacz!

Dodaj komentarz