...

Matura Czerwiec 2014 zadanie 27 Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b prawdziwa jest nierówność (a+b2)2≤a2+b22.

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b prawdziwa jest nierówność (a+b2)2≤a2+b22.

Zobacz!

Dodaj komentarz