...

Matura Czerwiec 2014 zadanie 28 Kąt α jest ostry oraz cosα=√3/3. Oblicz wartość wyrażenia sinαcosα+cosα1+sinα.

Kąt α jest ostry oraz cosα=√3/3. Oblicz wartość wyrażenia sinαcosα+cosα1+sinα.

Zobacz!

Dodaj komentarz