...

Matura Czerwiec 2014 zadanie 3 Dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b wyrażenie ab+a−b−1 jest równe:

Dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b wyrażenie ab+a−b−1 jest równe:

Zobacz!

Dodaj komentarz