...

Matura Czerwiec 2014 zadanie 31 Dany jest trójkąt ABC. Odcinek CD jest wysokością tego trójkąta, punkt E jest środkiem boku BC (tak jak na rysunku) i |CD|=|DE|. Udowodnij, że trójkąt CDE jest równoboczny.

Dany jest trójkąt ABC. Odcinek CD jest wysokością tego trójkąta, punkt E jest środkiem boku BC (tak jak na rysunku) i |CD|=|DE|. Udowodnij, że trójkąt CDE jest równoboczny.

Zobacz!

Dodaj komentarz