...

Matura czerwiec 2016 zadanie 12 Dany jest ciąg geometryczny (an), w którym a1=72 i a4=9. Iloraz q tego ciągu jest równy:

Dany jest ciąg geometryczny (an), w którym a1=72 i a4=9. Iloraz q tego ciągu jest równy:

Zobacz!

Dodaj komentarz