...

Matura czerwiec 2016 zadanie 14 Punkty A,B,C i D leżą na okręgu o środku O (zobacz rysunek). Miary zaznaczonych kątów α i β są odpowiednio równe:

Punkty A,B,C i D leżą na okręgu o środku O (zobacz rysunek). Miary zaznaczonych kątów α i β są odpowiednio równe:

Zobacz!

Dodaj komentarz