Matura czerwiec 2016 zadanie 19 Do pewnej liczby a dodano 54. Otrzymaną sumę podzielono przez 2. W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większa od liczby a. Zatem:

Do pewnej liczby a dodano 54. Otrzymaną sumę podzielono przez 2. W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większa od liczby a. Zatem:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz