Matura czerwiec 2016 zadanie 22 Średnia arytmetyczna czterech liczb: x−1, 3x, 5x+1 i 7x jest równa 72. Wynika stąd, że:

Średnia arytmetyczna czterech liczb: x−1, 3x, 5x+1 i 7x jest równa 72. Wynika stąd, że:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz