Matura czerwiec 2016 zadanie 29 Dany jest trapez prostokątny ABCD o podstawach AB i CD oraz wysokości AD. Dwusieczna kąta ABC przecina ramię AD w punkcie E oraz dwusieczną kąta BCD w punkcie F (zobacz rysunek). Wykaż, ze w czworokącie CDEF sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe.

Dany jest trapez prostokątny ABCD o podstawach AB i CD oraz wysokości AD. Dwusieczna kąta ABC przecina ramię AD w punkcie E oraz dwusieczną kąta BCD w punkcie F (zobacz rysunek). Wykaż, ze w czworokącie CDEF sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz