...

Matura czerwiec 2016 zadanie 7 Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania (x−8)(x2−4)(x2+16)=0, wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa:

Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania (x−8)(x2−4)(x2+16)=0, wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa:

Zobacz!

Dodaj komentarz