Matura czerwiec 2017 zadanie 14 Dany jest ciąg geometryczny (x,2x^2,4x^3,8) o wyrazach nieujemnych. Wtedy

Dany jest ciąg geometryczny (x,2x^2,4x^3,8) o wyrazach nieujemnych. Wtedy

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz