Matura czerwiec 2019 zadanie 11 Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie (3x−2)2−(2x−3)(2x+3) jest po uproszczeniu równe:

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie (3x−2)2−(2x−3)(2x+3) jest po uproszczeniu równe:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz