Matura maj 2010 zadanie 1 Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+7|>5.

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+7|>5.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz