Matura maj 2012 zadanie 28 Liczby x1=−4 i x2=3 są pierwiastkami wielomianu W(x)=x3+4×2−9x−36. Oblicz trzeci pierwiastek tego wielomianu.

Liczby x1=−4 i x2=3 są pierwiastkami wielomianu W(x)=x3+4×2−9x−36. Oblicz trzeci pierwiastek tego wielomianu.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz