...

Matura maj 2013 zadanie 27 Kąt α jest ostry i sinα=3√2. Oblicz wartość wyrażenia sin2α−3cos2α.

Kąt α jest ostry i sinα=3√2. Oblicz wartość wyrażenia sin2α−3cos2α.

Zobacz!

Dodaj komentarz