Matura maj 2014 zadanie 12 Jeżeli trójkąty ABC i A′B′C′ są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe 25cm2 i 50cm2, to skala podobieństwa A′B′AB jest równa:

Jeżeli trójkąty ABC i A′B′C′ są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe 25cm2 i 50cm2, to skala podobieństwa A′B′AB jest równa:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz