Matura maj 2014 zadanie 23 Jeżeli A jest zdarzeniem losowym, a A′ zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz zachodzi równość P(A)=2⋅P(A′), to:

Jeżeli A jest zdarzeniem losowym, a A′ zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz zachodzi równość P(A)=2⋅P(A′), to:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz