Matura maj 2017 zadanie 24 Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3,5,7,9,x,15,17,19 jest równa 11. Wtedy:

Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3,5,7,9,x,15,17,19 jest równa 11. Wtedy:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz