Matura maj 2018 zadanie 11 Dany jest ciąg ( ) n a określony wzorem 5 2 n 6 a = − n dla n ≥ 1. Ciąg ten jest A. arytmetyczny i jego różnica jest równa 1 3 r = − . B. arytmetyczny i jego różnica jest równa r = −2 . C. geometryczny i jego iloraz jest równy 1 3 q = − . D. geometryczny i jego iloraz jest równy 5 6 q = .

Dany jest ciąg ( ) n a określony wzorem 5 2
n 6
a = − n dla n ≥ 1. Ciąg ten jest
A. arytmetyczny i jego różnica jest równa 1
3
r = − .
B. arytmetyczny i jego różnica jest równa r = −2 .
C. geometryczny i jego iloraz jest równy 1
3
q = − .
D. geometryczny i jego iloraz jest równy 5
6
q = .

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz