...

Matura maj 2018 zadanie 13 Dany jest ciąg geometryczny ( ) n a , określony dla n ≥1, w którym 1 a = 2 , 2 a = 2 2 , 3 a = 4 2 . Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

Dany jest ciąg geometryczny ( ) n a , określony dla n ≥1, w którym 1 a = 2 , 2 a = 2 2 ,
3 a = 4 2 . Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

Zobacz!

Dodaj komentarz